x

ورود به سایت

مرا بخاطر داشته باش
بازیابی رمز عبور

فعلا تا اطلاع ثانوی ثبت نام سایت در دسترس نیست

اشتباه قديمی در مورد طراحی ميانی (inbetween)

اشتباه قديمی در مورد طراحی ميانی  (inbetween)

به طرح های میانی که در بین این پوز های اصلی قرار می گیرند و باعث روان تر شدن هر چه بیشتر انیمیت ما می شوند in-between ها می گویند.

به طرح های میانی که در بین این پوز های اصلی قرار می گیرند و باعث روان تر شدن هر چه بیشتر انیمیت ما می شوند in-between ها می گویند.

اگر کاراکتر کارتونی ما بخواهد از حالت A به حالت B برود ، هنرمند اصلی فقط کاراکتر را در این دو حالت نقاشی می کرد ، اما برای انیمیشن ،این دو حالت کافی نیست ، بطور مثال اگر این حرکت ۱ ثانیه طول بکشد ، ما به ۲۴ نقاشی احتیاج داریم ، هنرمند اصلی دو حالت مهم این نقاشی را می کشید و به هنرمندان درجه پایین تر این طرح ها را می داد و آنها از روی الگوی هنرمند اصلی این نقاشی های میانی را می کشیدند . به این کار آن ها برای کشیدن نقاشی های میانی Inbetweening می گویند.


فرض کنيد که يک چکش ضربه ای به يک ميخ می زند و باعث می شود که ميخ خم شود و ما می خواهيم برای اين حرکت يک طرح ميانی قرار بدهيم.

طراح ميانی عزيز که احتمالاً در حال گوش دادن به موسيقی خود از طريق واکمن است، فورا طرح را بين دو حالت قرار می دهد و می گويد : « خوب من دقیقاً طبق چارت عمل کردم.»

يک ذره فکر کنيد تغيير حالت در قطر فقط در حال برخورد با زمين بوجود می آيد ! دوباره دقیقاً در وسط بين دو طرح نهايی آن را قرار می دهد.

کمی بعد همان طراح ميانی برای افتادن يک قطره ی آب بر زمين يک طرح ميانی بين دو طرح نهايی(کرانه) قرار می دهد.

مسلماً اين طور بايد باشد.

اين اشتباه همواره در حال تکرار است.

مثلاً در مورد يک توپ سبک و نرم که در حال افتادن است.

دقت کنيد به وقتی که سر در حال چرخش است و ما می خواهيم يک طرح ميانه ای اصلی را در جايش قرار بدهيم.

« خوب من آن را دقیقاً در وسط قرار دادم همانطور که شما می خواستيد» چيزی شبيه به اين بدست می آيد.

اين خيلی مسخره بنظر می رسد ولی در مورد طرح ها و حرکات پيچيده تر اين اشتباهات خيلی رخ می دهند.

هر طرح بطور جداگانه حائز اهميت است ما نمی توانيم همينطوری از خود طراحی کنيم و يک تغيير حال بوجود بياوريم. در بعضی مواقع شکل يک جسم به هيچ وجه تغيير پيدا نمی کند و فقط اندازه آن متغير می شود.

وقتی با چوب گلف به يک توپ گلف بسيار محکم بزنيم.

ولی با گذشت زمان بسيار کوتاهی و بعد از تعداد کمی فريم توپ بايد به حالت خود باز گردد.

شايد در هنگام برخورد ما شکل توپ را کمی کشيده تر بکنيم.

يک طراح ميانی خوب بايد حرکات و تغيير حالات را بشناسد و خوب درک کند.

بلکه باکمی حالت و احساس نه فقط يک طرح ميانی صاف

برگفته از کتاب کیت بقای انیماتور اثر ریچارد ویلیامز

خانه انیمیشن