معرفی سریال عروس تاریکی

1396

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

سریال عروس تاریکی زن و شوهری به نام سیمین و سیاوش پس از سال‌ها جدایی، قصد بازگشت به زندگی مشترک را دارند. در این مسیر برای ساخت زندگی جدید باید با مهارت‌های زندگی آشنا شوند و با تلاش و امید و گذشت، خوشبختی را بنا کنندبا بالا از معرفی روز دریافت کنید.

سریال عروس تاریکی زن و شوهری به نام سیمین و سیاوش پس از سال‌ها جدایی، قصد بازگشت به زندگی مشترک را دارند. در این مسیر برای ساخت زندگی جدید باید با مهارت‌های زندگی آشنا شوند و با تلاش و امید و گذشت، خوشبختی را بنا کنندبا بالا از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران