معرفی فیلم ما همه با هم هستیم

1397

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم داستان فیلم در بستری کمدی به تصویر کشیده می‌شود و ماجرای سقوط یک هواپیما همراهبا مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند؛ راز‌هایی که قرار نیست تا ابد پنهان بمانند.این فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم داستان فیلم در بستری کمدی به تصویر کشیده می‌شود و ماجرای سقوط یک هواپیما همراهبا مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند؛ راز‌هایی که قرار نیست تا ابد پنهان بمانند.این فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران