معرفی فیلم مرداد

1394

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم مرداددر اینفیلم آمده است کهچه مردادی شود بهمن کنار یکدیگر ،من از غرش ابر و آسمان می فهمم اینجایی.درون مایه اصلی فیلم اختلافات و درگیری های زن و شوهری زوجی به نام امیر و رویا را به تصویر می کشد. رمز فایل پیش فروش LOTUSJWMTKPXSZQLDACNY

فیلم مرداددر اینفیلم آمده است کهچه مردادی شود بهمن کنار یکدیگر ،من از غرش ابر و آسمان می فهمم اینجایی.درون مایه اصلی فیلم اختلافات و درگیری های زن و شوهری زوجی به نام امیر و رویا را به تصویر می کشد. رمز فایل پیش فروش LOTUSJWMTKPXSZQLDACNY

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران