معرفی فیلم جرم

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

رضا سرچشمه با یک تربیت قدیمی، سنتی، یک مزدور است. از ناصر رفیق تنهایش و ملیحه همسر و پسرش دور افتاده، از زندان بیرون می آید