معرفی قسمت چهارم شام ایرانی میزبان فریبا نادری

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

معرفی شام ایرانی میزبان فریبا نادریگروه فیلم : مسابقه سعید ابوطالب 1398 شهره سلطانی ، فاطمه گودرزی ، نسیم ادبی ،  فریبا نادری این برنامه به صورت مسابقه ای و سرگرمی میباشد. که در هر قسمت هنرمندان آشپزی خواهند کرد و به یک دیگر امتیاز میدهند