معرفی فیلم شیفت شب

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

روایت زنی به نام ناهید است که در خیابان های تهران به دنبال شوهرش می گردد تا راز زندگی شان را کشف کند….