معرفی فیلم افراطی ها

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

چند مرد زندانی است که ارتباطاتی با هم در زندان پیدا میکنند و پس از آزادی از زندان هر کدام از آنها درگیر اتفاقات جالب و خاصی میشوند ….