معرفی قسمت اول شام ایرانی میزبان میرطاهر مظلومی

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

معرفی قسمت اول شام ایرانی میزبان میرطاهر مظلومیگروه فیلم : مسابقه سعید ابوطالب 1398 میرطاهر مظلومی، علیرضا خمسه، علی مشهدی و امیرحسین صدیق این برنامه به صورت مسابقه ای و سرگرمی میباشد. که در هر قسمت هنرمندان آشپزی خواهند کرد و به یک دیگر امتیاز میدهند