معرفی فیلم آخرین مجرد

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

جوانی است که بارها به خواستگاری رفته و نتوانسه ازدواج کند. بر حسب اتفاق با اتومبیل خانم جوانی تصادف کرده و درگیر ماجراهایی پیچیده، کمدی و جالبی می شود

جوانی است که بارها به خواستگاری رفته و نتوانسه ازدواج کند. بر حسب اتفاق با اتومبیل خانم جوانی تصادف کرده و درگیر ماجراهایی پیچیده، کمدی و جالبی می شود

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران
کارگردان :

محمدرضا فاضلی

ژانر:

تاریخ انتشار :

0 ()

زمان فیلم :

نامشخص

کیفیت :