معرفی قسمت اول شام ایرانی میزبان جورج الاسطا در لبنان

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

معرفی قسمت اول شام ایرانی میزبان جورج الاسطاگروه فیلم : مسابقه سعید ابوطالب 1398 سید جواد هاشمی ، حامد آهنگی، علی انصاریان ،جورج الاسطا این برنامه به صورت مسابقه ای و سرگرمی میباشد. که در هر قسمت هنرمندان آشپزی خواهند کرد و به یک دیگر امتیاز میدهند