معرفی فیلم مردی بدون سایه

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

ماهان کوشیار درگیر ساخت فیلمی درباره قتل‌های زنجیره ای است که زندگی خود را تحت تاثیر قرار می دهد.