معرفی فیلم شیفت شبانه

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

فیلم شیفت شبانه پرسه زدن در دل تاریک شب، طپش قلب های نا آرام، اسیر مخمصه زندگیشما میتوانید با لینک مستقیم از سایت معرفی روزانه این فیلم را دریافت کنید

فیلم شیفت شبانه پرسه زدن در دل تاریک شب، طپش قلب های نا آرام، اسیر مخمصه زندگیشما میتوانید با لینک مستقیم از سایت معرفی روزانه این فیلم را دریافت کنید

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران
کارگردان :

مهدی کرم پور

ژانر:

تاریخ انتشار :

0 ()

زمان فیلم :

نامشخص

کیفیت :