معرفی فیلم عیار 14

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

درباره مردی است که سال ها قبل با زیرکی خود را از مخمصه ای رهانیده، اما با بازگشت غریبه ای به شهر کوچک محل سکونتش، به دردسر می افتد و

درباره مردی است که سال ها قبل با زیرکی خود را از مخمصه ای رهانیده، اما با بازگشت غریبه ای به شهر کوچک محل سکونتش، به دردسر می افتد و

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران
کارگردان :

پرویز شهبازی

ژانر:

تاریخ انتشار :

0 ()

زمان فیلم :

نامشخص

کیفیت :