معرفی فیلم شرف خانواده فاضل

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

مرگ پدر یک خانواده مرفه است که با درگذشت او اعضای خانواده گرفتار دردسرهای عجیب و غریب و ماجراهای پیش بینی نشده ای می شوند

مرگ پدر یک خانواده مرفه است که با درگذشت او اعضای خانواده گرفتار دردسرهای عجیب و غریب و ماجراهای پیش بینی نشده ای می شوند

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران
کارگردان :

پوریا جاوید پور

ژانر:

تاریخ انتشار :

0 ()

زمان فیلم :

نامشخص

کیفیت :