معرفی سریال جن گیر چوسان Joseon Exorcist 2021

2021

امتیاز IMDB : 10
56 نقد و نظر

سریال Joseon Exorcist 2021 این سریال در مورد ته جونگ پادشاه خونسرد و قدرتمندی است که در شاهزادگی خود با عنوان لی بانگ وون، در حالی که در مناطق شمالی مشغول گشت زنی بوده با روحی شیطانی روبرو می شود و با شجاعت و سختی آن روح شیطانی را که قصد تسلط بر انسان ها را داشته مهر و موم می کند. داستان از جایی اوج می گیرد که روح شیطانی به طریقی خود را آزاد کرده و به سراغ مردم می آید و شاه ته جونگ باید دوباره برای مهر و موم کردن این روح شیطانی و محافظت از مردمش دست به کار شوداین سریال را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

سریال Joseon Exorcist 2021 این سریال در مورد ته جونگ پادشاه خونسرد و قدرتمندی است که در شاهزادگی خود با عنوان لی بانگ وون، در حالی که در مناطق شمالی مشغول گشت زنی بوده با روحی شیطانی روبرو می شود و با شجاعت و سختی آن روح شیطانی را که قصد تسلط بر انسان ها را داشته مهر و موم می کند. داستان از جایی اوج می گیرد که روح شیطانی به طریقی خود را آزاد کرده و به سراغ مردم می آید و شاه ته جونگ باید دوباره برای مهر و موم کردن این روح شیطانی و محافظت از مردمش دست به کار شوداین سریال را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران
کارگردان :

Shin Kyung-soo

ژانر:

تاریخ انتشار :

2021 ()

زمان فیلم :

نامشخص

کیفیت :

BluRay 1080p