معرفی قسمت چهارم شام ایرانی میزبان علیرضا خمسه

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

این برنامه به صورت مسابقه ای و سرگرمی میباشد.که در هر قسمت هنرمندان آشپزی خواهند کرد و به یک دیگر میدهنداین فیلم را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.