معرفی سریال زیرخاکی

1398

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

سریال زیرخاکی قصه این مجموعه در دو دوره پیش از انقلاب و بعد از انقلاب روایت می‌شود و درباره مردی با بازی پژمان جمشیدی است که برای یافتن «زیرخاکی» درگیر ماجراهای هیجان انگیزی می‌شوداین سریال را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

سریال زیرخاکی قصه این مجموعه در دو دوره پیش از انقلاب و بعد از انقلاب روایت می‌شود و درباره مردی با بازی پژمان جمشیدی است که برای یافتن «زیرخاکی» درگیر ماجراهای هیجان انگیزی می‌شوداین سریال را با عالی از معرفی روز دریافت کنید.

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران