معرفی فیلم زن دوم

0

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

زندگی عاشقانه مهتاب با بهرام با رسیدن خبری به بحران کشیده می شود. آدم هایی از گذشته ی فراموش شده هر کدام پا به ماجرا می گذارند که هر یک تعریف متفاوتی از عشق و حق با خود آورده اند

زندگی عاشقانه مهتاب با بهرام با رسیدن خبری به بحران کشیده می شود. آدم هایی از گذشته ی فراموش شده هر کدام پا به ماجرا می گذارند که هر یک تعریف متفاوتی از عشق و حق با خود آورده اند

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران
کارگردان :

سیروس الوند

ژانر:

تاریخ انتشار :

0 ()

زمان فیلم :

نامشخص

کیفیت :