معرفی سریال نهنگ آبی

1397

امتیاز IMDB : 0
56 نقد و نظر

سریال نهنگ آبی آرمین دانشجوی باهوش و درونگرای رشته امنیت شبکه است که بیشتر اوقات خود را در سایت کتابخوانی تازه تاسیس اش صرف می کند. پدر او به بیماری ام اس مبتلاست و در آستانه جدایی از مادرش قرار دارد. در این میان سایت کتابخوانی آرمین باعث آشنایی او با ژاله و ورودش به ماجراهایی عجیب و نو می شودبا بالا از معرفی روز دریافت کنید. تیزرhttp//dl.roozdl.com/roozdl/1398/5/Nahang%20Abi.mp4رمز فایل پیش فروش UN86JVTD8V94976N

سریال نهنگ آبی آرمین دانشجوی باهوش و درونگرای رشته امنیت شبکه است که بیشتر اوقات خود را در سایت کتابخوانی تازه تاسیس اش صرف می کند. پدر او به بیماری ام اس مبتلاست و در آستانه جدایی از مادرش قرار دارد. در این میان سایت کتابخوانی آرمین باعث آشنایی او با ژاله و ورودش به ماجراهایی عجیب و نو می شودبا بالا از معرفی روز دریافت کنید. تیزرhttp//dl.roozdl.com/roozdl/1398/5/Nahang%20Abi.mp4رمز فایل پیش فروش UN86JVTD8V94976N

دست اندرکاران

تمامی دست اندرکاران